U varošici Lešak radi fabrika mašinskih otkivaka-“Lola FOT“ Lešak. Nalazi se u delu Leška koji se zove Kratina. Osnovana je 1982. godine, kao jedna od isturenih ispostava u nizu kompleksa “Ivo Lola Ribar“, čije je sedište u Beogradu. Danas predstavlja privredni ponos Leška i opštine Leposavić, ali i čitavog Kosova i Metohije, pa i šire. Zapošljava oko 150 radnika. Svoj program rada, izuzetnog kvaliteta,  bazira uglavnom na izvozu, uz saradnju sa firmama  iz Srbije i šireg regiona.

Seperacija šljunka Lešak, deo firme “Hrast“, nalazi se preko reke Ibar, pored mosta koji povezuje Lešak sa Belućem. Bavi se preradom peska i šljunka. Zapošljava oko 20 radnika. Poseduju resurse u eksploataciji peska i šljunka.

Strugara MV Lešak-Kamen, nalazi se u selu Kamen, nedaleko od Leška. Bavi se preradom drveta, gde je primarna proizvodnja parket, visokog kvaliteta, a sekundarna proizvodnja je izrada briketa za grejanje. Zapošljava oko 20 radnika.

Sušara građe Lešak-Kamen, nalazi se između sela Kamen i Leška. Bavi se sušenjem građe koja ide za proizvodnju nameštaja. Sarađuje sa poznatom fabrikom nameštaja “Simpo“ – Vranje.

Lešak je  rudarsko naselje koje je bilo vezano za rudnik “Belo Brdo“. Većina stanovnika radila je u ovom rudniku olova i cinka. Nekada su u ovom naselju  živeli  inženjeri, lekari, prosvetni radnici i drugi intelektualci koji su dolazili iz raznih krajeva tadašnje Jugoslavije, donosivši sa sobom gradsku kulturu koja se lako primila na pitomi mentalitet ovoga kraja. U to vreme Lešak je imao ulice koje se seku pod pravim uglom, lepe parkove, stambene zgrade, jednom rečju karakter malog grada.