Сеоце смештено на левој обали реке Ибар, од Лешка удаљено око 4,5 км. Село је релативно збијеног типа. Са северне стране оивичено је брдом које се зове Гулијско, надморске висине 553 м; са јужне стране је брдо звано Шанац, надморске висине 709 м: На западу је брдо звано Блато, надморске висине 739 м и Цуцуљ  надморске висине 901 м. Средња надморска висина је око 530 м.

На уласку у село је црква, за коју се не зна тачно када је саграђена а према казивањима мештана овог села, тврди се да је једна од најстаријх на Балкану. Према неким подацима саграђена је у XIV веку. Црква је посвећена Благовестима Пресвете Богородице.

Име села потиче од биљке дрен, који је био распростањен на овом простору. Становништво се искључиво бави пољопривредном производњом. Родови који данас жиове су: Вучковичи, Вељковичи, Ивановићи, Вељовићи, Николићи и Вучићевићи.