Село удаљено од Лешка око 3,5 км. Смештено је на левој обали Ибра, на површини од 619 хектара. Оивичено је са северозападне стране брдом звано Бандера, надморске висине 737 м и брдом звано Шанац 709 м надморске висине.

Са истока је природна граница реке Ибар. Надморска висина је у нижем делу око 450 м, док је у вишем делу око 650 м надморске висине.  Село је разбијеног типа и насељено је у непосредној висини реке па се стрмо подиже ка врху брда где је смештена четвороразредна школа, истурено одељење ОШ ”Стана Бачанин” – Лешак. Део пута од магистрале до преко моста  и даље је асфалтиран, а у вишим деловима је макадам. Село је добило име по положају  у односу на село које се налази узводно од њега, по Горњем Крњину. У селу постоји црквина, односно остаци старе цркве  и старо гробље. Црквина се налази на брежуљку покрај Ибра, на јужним падинама села. Сматра се да је била  “латинска црква“ која је подигнута у другој половини XIV века у области и Српске државе Рашке; Крња  Јела био је народни назив за ту цркву. Такође, село поседује и извор Врело са капацитетом 60 л воде у минути, са константним дотоком током целе године.

Сточарство и земљорадња, уз воћарство, биле су, а и данас су, привредне гране које су заступљене у овом селу надомак Лешка. У селу, по незваничним подацима, до 2004. године, живело је  277 становника у 77 домаћинстава. Данашњи родови су: Васовићи, Виријевићи, Радосављевићи, Вукомановићи, Чиплак, Симоновићи, Радојевићи, Трифуновићи, Томовићи и Бишевац.