Selo udaljeno od Leška oko 11 km, na levoj obali reke Ibar, i nalazi se iznad Potkomlja, Drenove, Gulija, na padinam planine Rogozna. Put je poprilično oronuo, tako da se za velikih padavina teško stiže do sela. Površina sela je 760 ha. Srednja nadmorska visina je 918 m. Ovo selo je 1955. godine pripojenu Autonomnoj pokrajini Kosova i Metohiji, a dotle je pripadalo Deževskom srezu i Centralnoj Srbiji.

Po položaju spada u brdsko-planinska sela i razbijenog je tipa. Naziv sela potiče od imena biljke žutike (mala, žbunasta biljka sa žutim cvetovim), nekada je služila za bojenje vune. Položaj za  bavljenjem stočarstvom i voćarstvom je veoma povoljan. U selu postoji škola, koja je oronula, nešto protekom vremena, a nešto ljudskim nemarom. Škola danas ne radi, jer nema đaka.

U selu je do 2004. godine, u 18 domaćinstava, po nezvančnim podacima, živeo 81 stanovnik, od kojih je 61 muslimanske veroispovesti, a 20 pravoslavne. Današnji rodovi su: Šemsovići, Osmanovići, Muminovići, Zenovići, Hasanovići, Trifunovići, Milunovići i Sekulići.