Село које се налази на левој обали реке Ибар, од Лешка је удаљено око 2 км. Површина села је 332 хектара. Кроз село пролази асфалтни пут који води ка манастиру Светих врача Козме и Дамјана, у селу Врачеву. Са западне стране села налази се брдо Спасевина,  614 м надморске висине, а северозападно је брдо Дубрава, на надморској висини од 792 м. Село има средњу надморску висину од 470 м.

По положају кућа припада полуразбијеном типу села. У називу села је реч бел (врста храста ) која се разликује од цера, по томе што му је кора мазнија, па и само село је место где расте беловина. А и данас  је брдо Дубраве под белом шумом. Село се бави пољопривредном производњом, а поља су углавном засејана  житарицам. У селу се налазе остаци цркве и старо гробље. У селу егзистираи основна школа, и то четвороразредна; истурено одељење ОШ “Стана Бачанин” – Лешак. У селу до 2004. године, по незваничним подацима живи 241 становник  у 65 домаћинстава. Данашњи родови су: Ристићи, Фићовићи, Коматовићи, Милосављевици, Миловановићи, Даниловићи, Бошковићи, Петровићи, Павловићи, Јездимировићи, Стефановићи, Милићи, Аксентијевићи И Живковићи.